SERİ İMALAT İÇİN SERİ İMAL EDİLEN KÜÇÜK PARÇALARIN KAPLANMASI

Firmamızda SC-Coater® içerisinde seri imal edilmiş küçük parçalar O serisi onayı almadan veya kaplanmadan önce her ham parça uzmanlarımız tarafından bir uygunluk testine tabi tutulmaktadır. Bu değerlendirmede/testte tanımlı kriterler yerine getirilmek zorundadır.

1. Uygunluk testi

  • Malzeme / madde
  • Parça geometrisi / ölçüsü (azami 150 mm)
  • Yüzey özelliği
  • Ağırlık (azami 20 g)
  • Uygulama alanı
  • Özel müşteri talepleri

2. Tahmini fiyat
SC-Coater® içerisindeki uygulama onayı verildikten sonra ilgili parçadan yakl. 1 litrelik bir miktara ihtiyacımız bulunmaktadır, bununla kaplama için ilk tahmini fiyatı belirleyebilmekteyiz. (Tanımlı hizmet bedeli, ancak parçanın numunesi alındıktan sonra sizin yıllık miktar/lot bilginize göre belirlenebilmektedir.)

3. Bemusterung
SC-Coater®'de bir üretime ve bir kaplama sistemine karar verdikten sonra size parçalarınızın numune çalışmasını sunuyoruz. Bunun için ilgili ham parçadan yaklaşık 7-10 litrelik ürün gereklidir. İş emrinden sonra size 10 iş günü içerisinde numune çalışmasını sunuyoruz ve seri kaplama için bir teklif gönderiyoruz.
Numune çalışması sırasında tüm makine parametreleri firmamızda kayıt altına alınmaktadır, bu sayede sizin seri veya devam siparişleriniz için kalitenin korunması sağlanmaktadır.

4. Seri onayından sonra sipariş
Müşteri başarılı numune çalışmasından ve onaylanan parçadan sonra sipariş verirse, Special Coatings GmbH & Co. KG firması gönderilen ham parçaları numune kayıtlarına göre kaplar. Bu sayede bilinen toleranslar dahilinde prensipte neredeyse aynı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bunun ön şartı gönderilecek ham parçaların değiştirilmemiş olmasıdır. Değiştirilmemiş ham parçalar gönderildiği takdirde işleme sonuçları belgeli numuneyle örtüşürse hizmetimiz usule uygun gerçekleştirilir.

Müşteri, ürün, tedarikçi, malzeme, üretim şartları vs. konularındaki her türlü değişikliği bildirmek zorundadır. Tereddüt durumunda her bir değişiklik sonucunda yeniden numune çalışması yapılmaktadır. Miktar, materyal, üretim süreci, kir partikülleri vs. bakımından en ufak değişiklik dahi teknik bilgilerin değişmesine ve farklı sonuçların elde edilmesine yol açabilmektedir.

Bitte um Rückruf

Telefonla cevap

Callback

Telefonla cevap
Loading...